HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid 19  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นางภัสศุชดา งดงาม นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม เป็นประธานเปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid 19  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ให้คำแนะนำการเฝ้าระวังตนเอง และคัดกรองอุณภูมิผู้เข้าร่วมโครงการ จาก โรงพยาบาลพรหมพิราม และวิทยากรรับเชิญ ฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการ  ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10.16 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/74

ลำดับภาพที่ 2/74

ลำดับภาพที่ 3/74

ลำดับภาพที่ 4/74

ลำดับภาพที่ 5/74

ลำดับภาพที่ 6/74

ลำดับภาพที่ 7/74

ลำดับภาพที่ 8/74

ลำดับภาพที่ 9/74

ลำดับภาพที่ 10/74

ลำดับภาพที่ 11/74

ลำดับภาพที่ 12/74

ลำดับภาพที่ 13/74

ลำดับภาพที่ 14/74

ลำดับภาพที่ 15/74

ลำดับภาพที่ 16/74

ลำดับภาพที่ 17/74

ลำดับภาพที่ 18/74

ลำดับภาพที่ 19/74

ลำดับภาพที่ 20/74

ลำดับภาพที่ 21/74

ลำดับภาพที่ 22/74

ลำดับภาพที่ 23/74

ลำดับภาพที่ 24/74

ลำดับภาพที่ 25/74

ลำดับภาพที่ 26/74

ลำดับภาพที่ 27/74

ลำดับภาพที่ 28/74

ลำดับภาพที่ 29/74

ลำดับภาพที่ 30/74

ลำดับภาพที่ 31/74

ลำดับภาพที่ 32/74

ลำดับภาพที่ 33/74

ลำดับภาพที่ 34/74

ลำดับภาพที่ 35/74

ลำดับภาพที่ 36/74

ลำดับภาพที่ 37/74

ลำดับภาพที่ 38/74

ลำดับภาพที่ 39/74

ลำดับภาพที่ 40/74

ลำดับภาพที่ 41/74

ลำดับภาพที่ 42/74

ลำดับภาพที่ 43/74

ลำดับภาพที่ 44/74

ลำดับภาพที่ 45/74

ลำดับภาพที่ 46/74

ลำดับภาพที่ 47/74

ลำดับภาพที่ 48/74

ลำดับภาพที่ 49/74

ลำดับภาพที่ 50/74

ลำดับภาพที่ 51/74

ลำดับภาพที่ 52/74

ลำดับภาพที่ 53/74

ลำดับภาพที่ 54/74

ลำดับภาพที่ 55/74

ลำดับภาพที่ 56/74

ลำดับภาพที่ 57/74

ลำดับภาพที่ 58/74

ลำดับภาพที่ 59/74

ลำดับภาพที่ 60/74

ลำดับภาพที่ 61/74

ลำดับภาพที่ 62/74

ลำดับภาพที่ 63/74

ลำดับภาพที่ 64/74

ลำดับภาพที่ 65/74

ลำดับภาพที่ 66/74

ลำดับภาพที่ 67/74

ลำดับภาพที่ 68/74

ลำดับภาพที่ 69/74

ลำดับภาพที่ 70/74

ลำดับภาพที่ 71/74

ลำดับภาพที่ 72/74

ลำดับภาพที่ 73/74

ลำดับภาพที่ 74/74
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069