HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
หัวข้อข่าวสรรหาบุคลากร และเพจ facebook
https://www.facebook.com/ThesbalTablPhrhmphiram/

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 15.00 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 140 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069