HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

https://www.facebook.com/ThesbalTablPhrhmphiram/
 
ประกาศการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563  
 

ประกาศการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563
งานพัฒนาชุมชน  แจ้งผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ(ผู้รับเงินสด)
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563เวลา 09.30น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้อีกช่องทาง เพจ facebook เทศบาลตำบลพรหมพิราม

https://www.facebook.com/ThesbalTablPhrhmphiram/

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 14.41 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069