HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยวิธีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 09.26 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069