HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุณ เสริมศักดิ์ พรมมา

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม