HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลพรหมพิราม จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม  พนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาล ร่วมเดินรณรงค์ แจกทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคที่มียุงเป็นยพาหนะ ด้วยมาตรการ 3เก็บ (เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกราะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มียุงเพาะพันธ์ และเก็บน้ำ ปิดภาชนะให้มิดชิดหรือถ่ายเปลี่ยนน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10.24 น. โดย เทศบาลตำบลพรหมพิราม

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069