HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม รับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพรพระพรหม สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลพรหมพิราม รับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมพรพระพรหม สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 16.09 น. โดย เทศบาลตำบลพรหมพิราม

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069