HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 
 
QR Code และ URL
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS  
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ในระบบ ITAS

https://itas.nacc.go.th/go/iit/7lrl4y

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 13.47 น. โดย เทศบาลตำบลพรหมพิราม

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069