หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายสายรุ่ง นาคคงคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 


 
นางสุภร แสงสุริยา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายจงดี พื้นผา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
สมาชิกสภา
 


นายขวัญชัย เดชอิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


นายเก่งกล้า กมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


นายนันทิภาคย์ ยอดเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


นายพันธ์ศักดิ์ คชสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


นายอดิศร ปุญญฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


นายวีรพล เมธีกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม