หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูผู้บริหาร
URL ที่ 3 เข้าเมนูหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
URL ที่ 3  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
URL ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูติดต่อเทศบาล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูข่าวสาร

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... https://www.facebook.com/Thesb... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูกระดานสนทนา(webboard)
URL ที่ 3 Messenger(อยู่มุมขวาด้านล่างของเว็ปไซต์เทศบาล)
o9 Social Network https://www.phromphiram.go.th/... https://www.facebook.com/Thesb... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 facebook(อยู่มุมขวาด้านบนของเว็ปไซต์เทศบาล)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... https://www.phromphiram.go.th/... URL ที่ 1 เข้าเว็ปไซต์หลัก
URL ที่ 2 เข้าเมนูประกาศเทศบาล
URL ที่ 3 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม