HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
 
สายตรงนายก
055-369-069
.............................
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมพิรามและผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่า [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกส [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
สื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒน [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
การสนับสนุนการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 68 
เทศบาลตำบลพรหมพิรามประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการขยะในภาวการณ์ระบาดของ COVID-19 [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 12 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ.รับแจ้งเห [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
เทศบาลตำบลพรหมพิรามขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
เทศบาลตำบลพรหมพิรามขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง 5 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ดูทั้งหมด
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ร่างประกาศ ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น(ตอกเสาเข็ม) [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 1 ประจำปี [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 4 [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิ [ 9 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ดูทั้งหมด
 
 
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ที่ พล 0023.3/ว 234 ลว 16 เม.ย. 64 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ที่ พล 0023.2/ว 2665 ลว 16 เม.ย. 64 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่ ที่ พล 0023.3/ว 2664 ลว 16 เม.ย. 64 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม ก.พ.64 ที่ี พล0023.5/ว228 ลว.16 เม.ย.64 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ พล 0023.5/ว 2551 วท 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายฯ ที่ พล 0023.5/ว 2548 ลงวันที่ 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ 6084 ลว.9 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว 2615 ลว 9 เม.ย 63 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 233 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 173 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ที่ พล 0023.2/ว 2577 ลว. 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2588 ลว 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 77 
การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2576 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
แจ้ง อบจ.พล. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ 5994 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2562 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 77 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2550 ลว 8 เม.ย.64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 276 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 2549 ลว 9 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
แจ้ง อ.บางระกำ รายงานผลการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/235 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณในการดำเนิน ตั้งแต่ปี 2561-2564ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 231 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 124 
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 230 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
ประชาสัมพันธ์ ที่ พล 0023.1/ว229 ลว 9 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 104 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบร [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 154 
อบต.ท่าหมื่นราม นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าทอง สรุปผลการสรรหาพนักงานจ้างครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนครไทยออกตรวจสอบประมาณการความเสียหายที่ได้ [ 17 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนครไทยเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รั [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในเขตเทศบาลตำบลบางระกำ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองแท้ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศกำหนดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน สายจากนานายฟื้นแดงน้ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางกระทุ่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลกาลสงกรานต์ประจำปี๒๕๖๔ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงพระ ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าตาล นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลัง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
สอบถามเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 1143  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในบริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปลานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม