HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
 
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการะาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563” [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียน เครื่องหมาย DBD Registered รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิช [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 79 
ประชาสัมพันธ์ การขอเครื่องหมาย DBD Verified หรือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 131 
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ on line [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IITประจำปี63 เทศบาลตำบลพรหม [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563” [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 214 รายการ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 71 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 296 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2563” [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้ “ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (CoVid - 19) ” [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรร [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 218 
ดูทั้งหมด
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราค [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
การแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการด้านน้ำ ในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 386 ลว 3 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2563) ที่ พล 0023.2/ว 4417 ลว. 3 ก.ค.63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4422 ลว 3 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563) ที่ พล 0023.2/ว 4415 ลว. 3 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4421 ลว 3 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ยกเลิกการจัดฝึกอบอรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-LAAS) ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.5/ว 387 ลว.3 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4410 ลว 3 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4404 ลว 2 ก.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 94 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ พล 0023.3/ว 4390 ลว 1 ก.ค. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 79 
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 379 ลว 1 ก.ค. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ที่ พล 0023.3/ว 378 ลว 1 ก.ค. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 377 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 82 
เอกสารเพิ่มเติมใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2563 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว376 ลว 1 ก.ค. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 112 
โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 374 ลว. 1ก.ค. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 88 
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว373 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ พล 0023.2/ว4365 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 103 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่ พล 0023.4/ ว 4333 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
การโอนเงินจัดสรร งปม.ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3217 ลว. 12 พ.ค. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 93 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 370 ลว. 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 87 
แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ(e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4335 ลว 30 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 54 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 6 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ [ 6 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ชัยนาม [ 5 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายก [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ ร [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าต [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดวงรัตนประทีป และวัดวังวารีศรีศรัทธาราม ตำบลวังพิกุล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม รถรับ-ส่ง [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้ารชการประเภท [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 16,500 บาทแก่วัดสุนทรประดิษฐ์เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ จับงูหลามปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 77  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 1071  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในบริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปลานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม