HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
 
สายตรงนายก
095-625-7979
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแ [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรื [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ แก่เทศบาลตำบลพรหมพิราม ตามกิจ [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 256 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่อง กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย \"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิก [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 47 
ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตน [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพรหมพิราม เปิดช่องทางการให้บริการประชาชน ในการติดต่อสอบส [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ดูทั้งหมด