HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ โดยวิธีรับเงินสด ประจำเดือนกุมภาพ [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรหม [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยวิธีรับเงิ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
งานพัฒนาชุมชนขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชน (สาน [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 12 ตุลาคม 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 1 [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
แนวทางการจัดการเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ พล 0023.4/ว 115 ลว. 19 ก.พ. 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1154 ลว 19 ก.พ. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (E-plan - eMENSCR) ที่ พล 0023.3/ว 112 ลว 19 ก.พ. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 45 
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 109 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 50 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรัขบการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 25 เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวด 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 1145 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 87 
การโอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.5/ว 1136 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 57 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 108 ลว. 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 103 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 107 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 203 
การนำเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าศึกษาดูงาน ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 106 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 64 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว2528 ลว 17 ก.พ. 63  [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 105 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 74 
แจ้งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 104 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ที่ พล 0023.3/ว 103 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 114 
ขอความร่วมมือเชิญบุคลากรและขอรับการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ที่ พล 0023.3/ว 101 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 100 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 77 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1069 ลว 14ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 101 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1068 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.พรหมพิราม ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์โครงการเทใจรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 หัวข้อ โครงการกรรมาธิการสภาผู้แทน [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านมุง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) จำนวน 1 คัน [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ ภารกิจเทศบาลตำบลบางระกำ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หอกลอง กิจกรรมโครงการ \"เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหา [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.จอมทอง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้า [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านคลอง ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้า [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
สถ.จ.พิษณุโลก ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบร [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กอ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดย [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 1029  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมพิราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069