หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็นสุขาภิบาล โดยประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 73 ตอนที่ 99 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้น ให้เรียกว่า ชื่อสุขาภิบาลพรหมพิราม และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 
ตราสัญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลพรหมพิราม เป็นรูปพระพรหมอยู่บนรูปโลก อยู่ในวงรีด้านใน วงรีด้านนอกเป็นชื่อเทศบาลตำบลพรหมพิราม และมีใบหญ้าอยู่ทั้งสองข้าง หมายถึง พระพรหมเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน รูปโลกเปรียบเสมือนเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลพรหมพิราม ที่มีพระพรหมคอยปกปักษ์รักษา ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำน่าน ตอนเหนือของ จังหวัดพิษณุโลก และอยู่ทางตอนกลางของอำเภอพรหมพิราม บริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1275 ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 25 กิโลเมตร เขตการปกครองมีพื้นที่ 0.67 ต.ร.กม.
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 1,167 คน แยกเป็น

ชาย 549 คน คิดเป็นร้อยละ 47.04

หญิง 618 คน คิดเป็นร้อยละ 52.96
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1741.79 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ตั้งอยู่ในแนวเส้น ตั้งฉากกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตรงหลัก กม. ที่ 415.270 ไปทางทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงฟากตะวันออกของทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตรงหลัก กม.ที่ 415.500 เป็นหลักที่ 2
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 200 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ไปทาง ทิศใต้เป็นระยะ 1,100 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันตก ถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ตั้งอยู่ในแนวเส้น ตั้งฉากกับทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตรงหลัก กม. ที่ 415.270 ไปทางทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงฟากตะวันออกของทาง รถไฟสาย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตรงหลัก กม.ที่ 415.500 เป็นหลักที่ 2
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเป็น
ระยะ 200 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
จากหลักเขตที่ 5 เลียบฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ำน่านไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
ชุมชน 1
ชุมชน 2
ชุมชน 3
ชุมชน 4
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนาน กับทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ไปทาง ทิศใต้เป็นระยะ 1,100 เมตร
ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันตก
ถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
 
 
ตารางเขตการปกครอง
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ไม่กำหนดชุมชน 5 11 16
พรหมพิราม 110 126 236
พรหมพิรามพัฒนา 120 160 280
พรพรหมพิราม 173 166 339
รวมใจพัฒนา 141 155 296
รวม 549 618 1,167
- ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 -
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม