หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนโดยครู ผ่าน Digital Platform ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 810 ลว. 15 พ.ย. 66 [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 106 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5927 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 219 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5909 ลว.14 พฤศจิกายน 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 219 
ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5932 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 129 
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 806 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือสำรวจผู้สูงอายุ 100 ปี เพื่อรับมอบโล่จากสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 805 ลว 13 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5906 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.3/ว 5905 ลว 14 พ.ย. 66 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 167 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5918 ลว. 14 พ.ย.  [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 88 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลง ฯ ที่ พล 0023.3/ว 5888 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 132 
ผลการคัดเลือกโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรมทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ด่วนมากที่ พล 0023.3/ว 5887 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 796 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 127 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565ที่ พล 0023.6/ว 765 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 78 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/13647 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 5874 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 140 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 1/2567 ที่ พล 0023.3/ว 803 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 94 
จัดการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 ที่ พล 0023.3/ว 802 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 88 
กิจกรรมโครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 797 ลว 13 พ.ย. 66 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 110 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 822
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม