หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวด ที่ 3 /2554 ที่ พล 0037.5/ ว 415 ลว. 27 ก.ย. 54 [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1544 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปี ๒๕๕๔ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๔ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๔ [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1136 
การจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบ ประกอบการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก ให้ท้องถิ่นอำเภอรายงาน หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว413 ลว. 23 ก.ย. 2554 [ 26 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1736 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.5/ว 5460 ลว. 23 ก.ย. 2554 [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1066 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 3084 
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำเรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๕๘ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1039 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าบัญชีเงินฝากที่ อปท. ได้เปิดรองรับไว้ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๔ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๒ ลว ๒๓ ก.ย. ๕๔ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1182 
ขอขอบคุณความร่วมมือ มหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน ที่พล 0037.3/ว 411 ลว. 22 ก.ย. 51 [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1043 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการโดยให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๓๗ ลว ๒๒ ก.ย.๕๔ [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1013 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวดัครั้งที่ ๗ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๐๕ ลว ๒๒ ก.ย. ๕๔ [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1128 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ พล0037.5/ว 409 ลว. 21 กันยายน 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1097 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 408 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 921 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธิปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ที่พล 0037.3/ว 5376 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 887 
การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.3/ว 5375 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 985 
ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับ อปท. เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนที่ของข้อมูลสายทางที่ได้นำเสนอไว้ต่อโครางการจัดทำแผน ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๓๗๔ ลว ๒๑ ก.ย. ๕๔ [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1036 
การสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่(รายงานจังหวัดภายในวันที่ 23 ก.ย. 54ไม่เกินเวลา 12.00 น.)เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1254 
แจ้งการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2554 ที่ พล 0037.3/ว 407 ลว. 20 ก.ย. 2554  [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 993 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งวดที่ 3 (เดือนกันยายน 2554) ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5364 ลว.20 ก.ย. 2554 [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1035 
 
<< หน้าแรก...     818      819      820      821     (822)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม