หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.นครป่าหมาก   จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณหนองระมาน หมู่ที่ 5 บ้านสามเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.นครป่าหมาก   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนา น.ส.รุ่งทิวา โพธิ์ศรี หมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.นครป่าหมาก   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วังยาง   ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องสำรวจ GPS วัดพื้นที่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.มะต้อง   ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วงฆ้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อน้ำ) ประปาหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วัดพริก   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.วัดพริก   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองพี่น้อง 1 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังสถานีรถไฟ 8 (บ้านมั่นคง) หมู่ที่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ประจำห้องรองปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ่อภาค   จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลากลางบ้าน หมู่ ๑๖ น้ำจวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านดง   จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมระบบไฮดรอลิครถตักหน้าขุดหลัง ตฆ 1310 พิษณุโลกแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ทองแท้   จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.บ้านแยง   จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 19 พ.ค. 2565
อบต.นาบัว   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,798
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม