หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บึงกอก   โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 30 ก.ย. 2565
อบต.บึงกอก   โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ (บริเวณลานตากข้าวของหมู่บ้าน ) หมู่ ๓ บ้านเกาะจันทร์ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 30 ก.ย. 2565
อบต.บึงกอก   โครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร (ห้องทำงานรองนายก อบต.บึงกอก) หมู่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 30 ก.ย. 2565
อบต.บึงกอก   โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช (วัดเทพนิมิต) หมู่ ๑๒ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 30 ก.ย. 2565
อบต.บึงกอก   โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล.(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงกอก) หมู่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านกร่าง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านกร่าง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านกร่าง   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านกร่าง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านกร่าง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านกร่าง   จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกองการศึกษา ฯ และกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.น้ำกุ่ม   ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   เช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในตำบลบ้านคลอง (วัดยาง) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   เช่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง (วัดสุดสวาสดิ์) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่ง วิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานกิจการหอพัก การจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และจัดซื้อ/จัดจ้าง งานพัสดุของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   เช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง (วัดยาง) 30 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   เช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง (วัดสุดสวาสดิ์) 30 ก.ย. 2565
อบต.บ้านยาง   จ้างเหมากำจัดวัชพืชและเปิดทางระบายน้ำคลองเฉลียง บ้านท่าแก่ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,242
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม