HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เครื่องขยายเสียง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนสารกรองเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพงและระบบเสียง เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วเหล็ก บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างทำฝารางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๓ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งราวบันไดสแตนเลส สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม