HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วเหล็ก บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างทำฝารางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๓ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งราวบันไดสแตนเลส สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำรั้วสแตนเลส ทางขึ้น-ลง ตลาดสดเทศบาลตำบลพรหมพิราม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างขุดเจาะวางท่อ พี.วี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพรหมพิราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบรรทุกขยะ ๘๑-๖๔๒๖ พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อชุดดรั้มหมึกและหมึกเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๓,๐๘๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๔๙,๒๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069