HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมพิราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างเกรดเกลี่ยขยะพร้อมเกรดเกลี่ยดินกลบขยะ จำนวน ๑๖ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๑-๒๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2564 ]เครื่องขยายเสียง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม