ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 4 มิ.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256322,84620,54947,08042,19431,0818,201------171,951
25625904354238397127143,06279,7642,02331,08325,25251,702196,599
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   368,550
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี