HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
เรื่อง
   
เรียน
   
ชื่อและสกุลผู้ยื่นคำร้อง :
   
อายุ
   
ที่อยู่ผู้ยื่นคำร้อง
   
เบอร์โทรศัพท์ผู้ยื่นคำร้อง :
   
E-mail ผู้ยื่นคำร้อง :
   
รายละเอียดคำร้อง :
   
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
   
   
    
 
 
 
"พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม