HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
   
ชื่อ-นามสกุล :
   
หมายเลขบัตรประชาชน :
   
ที่อยู่ :
   
E-mail :
   
หมายเลขโทรศัพท์ :
   

   
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
   
ชื่อ-นามสกุล :
   
ตำแหน่ง :
   
สังกัดหน่วยงาน :
   
จังหวัด :
   
รายละเอียด :
   
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
   
   
    
 
 
 
"พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม