หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
   
  CLICK
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
   

การเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ประชาชนทำเป็นหลัก คือ ทำนา แต่พื้นที่ในการทำการเกษตร จะอยู่นอกเขตเทศบาล ผลผลิตที่ได้จะมีราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอในการ
ดำรงชีพ
 
การปศุสัตว์ เขตเทศบาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของราชพัสดุกับที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่มีพื้นที่ในการทำปศุสัตว์ จะมีบ้างที่เลี้ยงไว้เพื่อการดำรงชีวิตไม่มี การทำปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์
 
ภูมิอากาศ
     

เป็นแบบร้อนชื้น ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่
 
ฤดูร้อน ในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
 
ฤดูฝน ในระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
 
ฤดูหนาว ในระหว่างพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ในระหว่างระดับปานกลาง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส
 
สถาบันและ
องค์กรทางศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาล นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และมีวัด จำนวน 1 วัด
การศึกษาในชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง มีเด็ก จำนวน
82 คน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   

ประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประมาณเดือนเมษายน และเทศบาลได้จัดให้มีการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ๆ และเล่นสาดน้ำตามประเพณีสงกรานต์
 
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน โดยทางเทศบาลได้จัดให้มีมหรสพต่างๆ และการแสดงบนเวทีต่างๆ จัดให้มีการลอยกระทง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านอำเภอพรหมพิราม
 
การสาธารณสุขในชุมชน

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลพรหมพิราม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ไฟฟ้าในชุมชน

ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
การคมนาคม
   

รถไฟ มีขบวนรถไฟอำนวยความสะดวก ในการเดินทางเที่ยวล่องไปกรุงเทพฯ หรือตัวจังหวัดพิษณุโลก หรือเที่ยวขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถานีรถไฟพรหมพิราม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
 
รถยนต์ มีถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1275 ถนนเส้นนี้ใช้ในการขนส่งสินค้า และสัญจรไปมา ระหว่างอำเภอกับจังหวัด ประกอบกับมีรถยนต์โดยสารประจำทาง วิ่งผ่านเขตเทศบาลตำบลพรหมพิราม สายพิษณุโลก-หนองตม กับสายที่ผ่านเขื่อนนเรศวร
 
แหล่งน้ำ
เทศบาลตำบลพรหมพิราม เคยดำเนินการกิจการประปาเป็นการพาณิชย์เอง แต่ปัจจุบัน ได้โอนกิจการให้การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการแล้ว มีบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือน ปริมาณน้ำประปามีอย่างพอเพียง และได้มาตรฐาน
ประปาในชุมชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม เคยดำเนินการกิจการประปาเป็นการพาณิชย์เอง แต่ปัจจุบันได้โอนกิจการ ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแล้ว มีบริการน้ำประปา ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ปริมาณน้ำประปามีอย่างพอเพียงและได้มาตรฐาน
 
ความปลอดภัยในชุมชน
   

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล จะเป็นผู้ดูแลรักษา ความปลอดภัย

ศูนย์สื่อสารของเทศบาล มีเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 คน

พนักงานดับเพลิงของเทศบาล จำนวน 4 คน
 
รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
 
รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จุน้ำได้ 10,000 ลิตร
 
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
 
การสื่อสารในชุมชน
   

ในเขตเทศบาลมีชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง

มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในพื้นที่ พร้อมทั้งมีโทรศัพท์สาธารณะ ไว้บริการประชาชน

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ที่ให้บริการในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 
ระบบเสียงตามสาย เทศบาลมีการเผยแพร่ข่าวสาร และประกาศต่าง ๆ ผ่านเสียงตามสายได้ ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล
 
หน่วยงานที่มีข่ายสื่อสารในพื้นที่ ในเขตเทศบาล ส่วนราชการต่าง ๆ มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารใช้ในพื้นที่ เช่น ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม เทศบาลตำบลพรหมพิราม โรงพยาบาลพรหมพิราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
           

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ที่อยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
ตลาดสด ซึ่งเป็นของเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ
      จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าทั่วไป ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ของกินของใช้ อุปโภคบริโภคต่าง ๆ
      จำนวน 115 แห่ง
 
สถานประกอบการด้านบริการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง คือ
   
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
   
ธนาคารออมสิน
   
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม