หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
คณะผู้บริหาร
 
 


 
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
โทร : 095-6257979
 


 
นายประเทือง ช้างน้อย
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
โทร : 082-1600032


 
นางสาวรุ่งทิพย์ เหมสุวิมล
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
โทร : 081-6506383
 


 
นายอฐิษวัฒน์ มูลขำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
โทร : 082-7744722


 
นายสุทธิพงษ์ นาคทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
โทร : 087-8388488
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม