HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปปฏิบัติประจำปี 2562 รอบ 12เดือน [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2562 รอบ 6เดือน [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม